Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Konfiguracja 100 tabletów Kiano Intelect x3 HD - unieważnienie

Konfiguracja 100 tabletów Kiano Intelect x3 HD - unieważnienie

Przedmiotem zamówienia jest konfiguracja 100 tabletów Kiano Intelect x3 HD.

Zamówienie dotyczy projektu „ProgramujeMY kielecki" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

 

KOMUNIKAT

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wpływu dwóch ważnych ofert.


Załączniki do strony:

pobierz plik Konfiguracja - załącznik nr 1 Data publikacji: 15.12.2017 15:12

pobierz plik Konfiguracja - załącznik nr 2 Data publikacji: 15.12.2017 15:12

pobierz plik Konfiguracja - zapytanie Data publikacji: 15.12.2017 15:12

wróć do zamówień publicznych