Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Opracowanie szaty graficznej - zakończone

Opracowanie szaty graficznej - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szaty graficznej dla materiałów powstających w ramach projektu „Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego".

Projekt "Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" jest zrealizowany w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

KOMUNIKAT

 

Niniejszym informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Dariusz Grochal Skład Liter Grafika Wydawnicza i zamówienie zostanie udzielone ww. oferentowi.


Załączniki do strony:

pobierz plik Grafik - zapytanie ofertowe Data publikacji: 06.03.2018 10:03

pobierz plik Grafik - załącznik nr 5 Data publikacji: 06.03.2018 10:03

pobierz plik Grafik - załącznik nr 1 Data publikacji: 06.03.2018 10:03

pobierz plik Grafik - załącznik nr 2 Data publikacji: 06.03.2018 10:03

pobierz plik Grafik - załącznik nr 3 Data publikacji: 06.03.2018 10:03

pobierz plik Grafik - załącznik nr 4 Data publikacji: 06.03.2018 10:03

wróć do zamówień publicznych