Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Usługa przewozu grup na zajęcia w ramach Zlotu Młodych Programistów - unieważnione

Usługa przewozu grup na zajęcia w ramach Zlotu Młodych Programistów - unieważnione

Przedmiotem zamówienia jest przewóz grup (uczniowie i nauczyciele) na zajęcia w ramach Zlotu Młodych Programistów w dniach 11-15 czerwca 2018 r.

Zamówienie dotyczy projektu „ProgramujeMY kielecki" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

W zwiazku z brakiem ofert postępowanie zostało umożone.


Załączniki do strony:

pobierz plik Zapytanie ofertowe Data publikacji: 06.04.2018 15:04

pobierz plik Wykaz szkół, terminów i liczby uczniów Data publikacji: 06.04.2018 15:04

pobierz plik Oświadczenie Data publikacji: 06.04.2018 15:04

pobierz plik Formularz ofertowy Data publikacji: 06.04.2018 15:04

wróć do zamówień publicznych