Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Zapytanie ofertowe na materiały konferencyjne

Zapytanie ofertowe na materiały konferencyjne

 

Zapraszamy do składania ofert na materiały konferencyjne na potrzeby realizacji operacji pn. „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 kwietnia br. do godz. 11:00 w formie elektronicznej przesyłając na adres mailowy: ekozdron@efrwp.com.pl.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Fundacji.

 

WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA NA ZESTAWY KONFERENCYJNE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Proszę o wskazanie na jakiej podstawie zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach kryterium „grafika wzoru koloru”. W pkt. IV zamawiający wskazał, że ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym. Ani z formularza , ani z zapytania nie wynika, że do oferty ma być dołączona grafika wzoru koloru”.

Wyjaśnienie zamawiającego:

1) W pkt. VI ust. 5 znalazła się nieprawidłowa nazwa kryterium. Poprawna nazwa to „grafika wzoru folkloru” - zgodnie z pkt. VI ust. 2

2) Ofertę stanowi:

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty

b. Wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta

c. Layout torby bawełnianej z grafiką wzoru folkloru - plik pdf lub jpg.

 

W związku z powyższym zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu na składanie ofert do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

 


Załączniki do strony:

pobierz plik Załączniki Data publikacji: 09.04.2018 15:04

pobierz plik Zapytanie ofertowe na zestawy konferencyjne KSOW Data publikacji: 09.04.2018 15:04

wróć do zamówień publicznych