Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Zapytanie ofertowe na materiały konferencyjne-zakończone

Zapytanie ofertowe na materiały konferencyjne-zakończone

 

Zapraszamy do składania ofert na materiały konferencyjne na potrzeby realizacji operacji pn. „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 kwietnia br. do godz. 11:00 w formie elektronicznej przesyłając na adres mailowy: ekozdron@efrwp.com.pl.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Fundacji.

 

WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA NA ZESTAWY KONFERENCYJNE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Proszę o wskazanie na jakiej podstawie zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach kryterium „grafika wzoru koloru”. W pkt. IV zamawiający wskazał, że ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym. Ani z formularza , ani z zapytania nie wynika, że do oferty ma być dołączona grafika wzoru koloru”.

Wyjaśnienie zamawiającego:

1) W pkt. VI ust. 5 znalazła się nieprawidłowa nazwa kryterium. Poprawna nazwa to „grafika wzoru folkloru” - zgodnie z pkt. VI ust. 2

2) Ofertę stanowi:

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty

b. Wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta

c. Layout torby bawełnianej z grafiką wzoru folkloru - plik pdf lub jpg.

 

W związku z powyższym zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu na składanie ofert do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

 

KOMUNIKAT

Niniejszym informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę AB Promo i zamówienie zostanie udzielone ww. oferentowi.


Załączniki do strony:

pobierz plik Załączniki Data publikacji: 09.04.2018 15:04

pobierz plik Zapytanie ofertowe na zestawy konferencyjne KSOW Data publikacji: 09.04.2018 15:04

wróć do zamówień publicznych