Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Opracowanie szaty graficznej notesu botanika - zakończone

Opracowanie szaty graficznej notesu botanika - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szaty graficznej notesu botanika w ramach projektu „Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego".

Projekt "Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" jest zrealizowany w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

KOMUNIAKT

Niniejszym informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Dariusz Grochal Skład Liter Grafika Wydawnicza i zamówienie zostanie udzielone ww. oferentowi.


Załączniki do strony:

pobierz plik Zapytanie ofertowe - grafik - notes Data publikacji: 11.04.2018 11:04

pobierz plik Załącznik nr 1 - grafik - notes Data publikacji: 11.04.2018 11:04

pobierz plik Załącznik nr 2 - grafik - notes Data publikacji: 11.04.2018 11:04

pobierz plik Załącznik nr 3 - grafik - notes Data publikacji: 11.04.2018 11:04

pobierz plik Załącznik nr 4 - grafik - notes Data publikacji: 11.04.2018 11:04

pobierz plik Załącznik nr 5 - grafik - notes Data publikacji: 11.04.2018 11:04

pobierz plik Załącznik nr 6 - grafik - notes Data publikacji: 11.04.2018 11:04

wróć do zamówień publicznych