Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zupełnie inna lekcja przyrody

Zupełnie inna lekcja przyrody to projekt edukacji przyrodniczej, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2016 roku, w Centrum Edukacji Ekologicznej CWM w Grodnie.

 

Jest on skierowany są do uczniów szkół podstawowych (od IV klasy wzwyż) i gimnazjów, w szczególności ze szkół zlokalizowanych na obszarach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Podczas zajęć, łączących badania terenowe z doświadczeniami i obserwacjami powadzonymi m.in. w pracowni laboratoryjnej, uczniowie wcielają się w odkrywców i badaczy, by poznawać otaczającą ich przyrodę. Celem zajęć jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

 

Zajęcia są przygotowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny nauk biologicznych. Do dyspozycji uczestników projektu oddajemy profesjonalne wyposażenie badawcze, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Centrum Nauki Kopernik.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu i zasady rekrutacji dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej: www.centrum-grodno.pl

 

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także