Dyskusja w siedzibie EFRWP, dotycząca polskiego rolnictwa na tle innych krajów UE

11/01/12 Aktualności Konferencje i debaty

Dyskusja odbyła się w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i dotyczyła sytuacji polskiego rolnictwa na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian WPR po 2013 roku i ich konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Poruszono również kwestię przyszłości polskiego systemu ubezpieczenia społecznego rolników i możliwych wariantów jego reformy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, eksperci z zakresu ubezpieczeń społecznych, eksperci z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, a także przedstawiciele i eksperci zrzeszeni w Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP.