Konferencja w Jasionce – „Wspólna Polityka Rolna 2013” plus – reforma na rozdrożu”

17/03/12 Aktualności Konferencje i debaty

Konferencję, poświęconą kierunkom nowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zorganizował Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Głównym punktem programu była dyskusja na temat reformy WPR i propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską. Spotkanie pozwoliło na wymianę poglądów i zwrócenie uwagi na istotne dla naszego kraju problemy, związane z reformą WPR.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez prezesa EFRWP, Marka Zagórskiego, rozpoczęły się wystąpienia prelegentów, zawierające analizy sytuacji i prezentujące różne stanowiska. Na zakończenie odbyła się debata, w której wzięli udział między innymi Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i prof. dr hab. Jerzy Buzek. Jerzemu Buzkowi – byłemu przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Teresa Kubas-Hul – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, wręczyła honorową odznakę „Zasłużony Dla Województwa Podkarpackiego”.

W debacie wzięli udział: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i prof. dr hab. Jerzy Buzek. Komisarza UE do spraw rolnictwa – Daciana Ciolosa reprezentował z-ca dyrektora DG AGRI – Jerzy Plewa. Swoje poglądy na reformę WPR przedstawili też eurodeputowani.

Spotkanie było kontynuacją konferencji, która odbyła się w zeszłym roku (również w Jasionce) i zgromadziła licznych gości, zajmujących się tematem rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Konferencji towarzyszyły także obchody rocznicy śmierci Józefa Ślisza – jednego z twórców solidarnościowego ruchu rolniczego w Polsce.

Na konferencji zaprezentowano raport „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus – reforma na rozdrożu”.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami debaty.