Regulamin konkursu „Teenagers in action” 2012/2013

04/01/13 Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji konkursu „Teenagers in action”, który odbywa się pod hasłem „Zrób coś dla swojej społeczności”.

Szkoły, uczestniczące w programie „Youngster”, mogą przystąpić do konkursu zgłaszając swój udział do Wydawnictwa Macmillan w terminie do 18 stycznia br.

Zadaniem uczniów będzie – jak w poprzedniej edycji – wskazanie w najbliższym otoczeniu problemu (lub potrzeby) oraz zrealizowanie projektu, który pomoże go rozwiązać. Celem konkursu jest bowiem uwrażliwienie gimnazjalistów na problemy lokalnego środowiska oraz motywowanie uczniów do ich przezwyciężania.

Termin nadsyłania prac upływa 30 marca br. (decyduje data wpływu do Wydawnictwa Macmillan).

Uczniowie będą mogli również poddać swój projekt ocenie publiczności, zamieszczając go na specjalnie w tym celu przygotowanej aplikacji na Facebooku. Głosowanie publiczności odbędzie się w dniach 2 – 15 kwietnia br. Zwycięzcę poznamy po 15 kwietnia br.

Do 30 kwietnia br. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki konkursu. Laureaci trzech najlepszych prac wyłonieni przez Komisję Konkursową oraz laureat publiczności pojadą na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizatorem konkursu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Wydawnictwo Macmillan.

Zachęcamy do udziału!