Kolejne szkolenia w ramach programu „Zrozumieć Autyzm”

10/01/13 Aktualności

Od stycznia, na terenie woj. pomorskiego, będą kontynuowane szkolenia w ramach Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”. Najbliższe spotkanie rozpocznie się 11 stycznia br., w Malborku i obejmie swym zasięgiem teren powiatu malborskiego oraz nowodworskiego. Szkolenia są adresowane do osób bezpośrednio stykających się z problemem autyzmu: pracowników powiatowych i gminnych ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli, członków lokalnych stowarzyszeń, personelu medycznego, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, itp.

Na szkoleniach – poszerzających wiedzę uczestników – omawiane są zasady terapii behawioralnej, sposoby reagowania na dane zachowania, metody nauczania i motywowania osób autystycznych, a także integrowania ich z  rówieśnikami. Niezależnie od przekazania specjalistycznej wiedzy z zakresu autyzmu, celem tych spotkań jest również zbudowanie zespołu specjalistów, który w przyszłości mógłby pracować w ośrodku pomocy osobom autystycznym na danym terenie.

Więcej informacji o programie „Zrozumieć Autyzm”