Prof. Marek Kłodziński otrzymał tytuł doktora honoris causa SGGW

11/01/13 Aktualności

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyróżniła prof. Marka Kłodzińskiego, byłego prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Nadanie tytułu doktora honoris causa odbyło się podczas uroczystości w Auli Kryształowej uczelni, 10 stycznia br.

Prof. Marek Kłodziński zawodowo związany jest z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR PAN). Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich, a także przedsiębiorczością wiejską i aktywizacją społeczno-gospodarczą gmin wiejskich.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!