Rusza nabór do kolejnej edycji programu „Youngster”

05/03/13 Aktualności

Już od 11 marca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą zgłaszać chęć udziału w kolejnej edycji programu „Youngster”, która będzie realizowana w roku szkolnym 2013/14.

Udział w programie można zgłaszać, wypełniając stosowny formularz, który należy przesłać na adres Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa.

Na zgłoszenia do nowej edycji czekamy do 22 marca br. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji o programie „Youngster” na stronie internetowej www.youngster.pl, a szczegółowe informacje na temat zasad udziału w programie, w tym wzór umowy regulującej współpracę gminy z Fundacją – w zakładce Rekrutacja.