EFRWP otrzymał nagrodę wyróżnienia Zarządu Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”

06/03/13 Aktualności

EFRWP otrzymał nagrodę wyróżnienia Zarządu Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”

Podczas XX jubileuszowej edycji Forum Gospodarczego w Toruniu, które odbyło się w dniach 4-5 marca 2013 roku, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej otrzymał nagrodę wyróżnienia Zarządu Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”. Fundację wyróżniono w dziedzinie propagowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w 2012 roku.

Nagrody co roku przyznaje Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, którego celem jest m.in. próba przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym integracja środowisk wiejskich ze środowiskami miejskimi, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin czy niesienie pomocy materialnej chorym i potrzebującym.

Stowarzyszenie organizuje również kolejne edycje Forum Gospodarczego w Toruniu, będącego jednym z największych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. Uczestnicy tegorocznego forum skupili się na analizie najważniejszych wyzwań stojących nie tylko przed polską, lecz także europejską i światową gospodarką w obliczu kryzysu ekonomicznego oraz takich procesów jak integracja i globalizacja. Jeden z bloków tematycznych forum – „Jeżeli nie działalność rolnicza, to jaka?” – moderował prezes EFRWP, Marek Zagórski.