Konferencja w Jasionce – „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy”

16/03/13 Aktualności Konferencje i debaty

Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się 16 marca br. w Jasionce, była okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju polskiej wsi. Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja dotycząca polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowych realiach budżetowych. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad tym jak planowane cięcia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich oraz w jaki sposób można efektywniej wykorzystać, mniejsze w przyszłej perspektywie budżetowej, środki w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich?

Komisarz Dacian Cioloş podkreślał determinację Komisji Europejskiej do wprowadzenia zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, w tym chęć jej uproszczenia także w odniesieniu do II filara WPR. Zapowiedział między innymi brak zgody KE w przypadku przedstawiania przez poszczególne państwa członkowskie zbyt skomplikowanych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW).

Dużo kontrowersji wzbudzała też kwestia ewentualnego przesunięcia ¼ środków z PROW na zwiększenie płatności bezpośrednich (I filar WPR), co zapowiedział minister Stanisław Kalemba.

Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Dacian Cioloş (Komisarz ds. Rolnictwa UE), prof. Jerzy Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Stanisław Kalemba (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Leokadija Počikovska (Wiceminister Rolnictwa Litwy), Krzysztof Jurgiel (Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa), Marek Sawicki (Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa) oraz Czesław Siekierski (Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego) a także Artur Balazs i Adam Tański – byli ministrowie rolnictwa.

Konferencja, jak co roku towarzyszyła obchodom rocznicy śmierci Józefa Ślisza – działacza rolniczej Solidarności, wicemarszałka Senatu I i II kadencji. W trakcie konferencji Józef Ślisz został pośmiertnie uhonorowany odznaką – Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego.

Podczas konferencji zaprezentowano raport „Rozwój czy biurokracja? Ocena sposobu wdrażania PROW 2007-2013”.