W Jasionce dyskutowano o przyszłości polskiej wsi

18/03/13 Aktualności

Podczas dorocznej konferencji w Jasionce, organizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, eksperci, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej, dyskutowali o perspektywach rozwoju polskiej wsi.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja dotycząca polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowych realiach budżetowych. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad tym jak planowane cięcia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich oraz w jaki sposób można efektywniej (te mniejsze) środki w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wykorzystać?

Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Dacian Cioloş (Komisarz ds. Rolnictwa UE), prof. Jerzy Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Stanisław Kalemba (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Leokadija Počikovska (Wiceminister Rolnictwa Litwy), Krzysztof Jurgiel (Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa), Marek Sawicki (Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa) oraz Czesław Siekierski (Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego), a także Artur Balazs i Adam Tański – byli ministrowie rolnictwa.

Komisarz Dacian Cioloş podkreślał determinacje Komisji Europejskiej do wprowadzenia zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, w tym chęć jej uproszczenia także w odniesieniu do II filara WPR. Zapowiedział między innymi brak zgody KE w przypadku przedstawiania przez poszczególne państwa członkowskie zbyt skomplikowanych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW).

Więcej zdjęć w Galerii

Dyskusja w trakcie konferencji wskazała na kilka istotnych problemów związanych z polityką rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy podkreślali między innymi konieczność jak najszybszych decyzji w kwestii budżetu, gdyż uniemożliwia to przygotowanie PROW na lata 2014-2020. Dużo kontrowersji wzbudzała też kwestia ewentualnego przesunięcia ¼ środków z PROW na zwiększenie płatności bezpośrednich (I filar WPR), co zapowiedział minister Stanisław Kalemba.

Konferencja, jak co roku towarzyszyła obchodom rocznicy śmierci Józefa Ślisza – działacza rolniczej Solidarności, wicemarszałka Senatu I i II kadencji. W trakcie konferencji Józef Ślisz został pośmiertnie uhonorowany odznaką – Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego.