Lista szkół zakwalifikowanych do VI edycji programu Youngster

09/04/13 Aktualności

EFRWP odnotował rekordową liczbą zgłoszeń do VI edycji programu Youngster. Udział w edycji realizowanej w roku szkolnym 2013/14, zadeklarowało blisko 90 nowych gmin (stąd drobne opóźnienia w ogłoszeniu wyników).

Lista zakwalifikowanych szkół

W roku szkolnym 2013/14 naukę rozpocznie blisko 2 tys. nowych uczniów z 63 gmin (88 gimnazjów)! Jest to możliwe dzięki zwiększeniu puli środków na realizację najbliższej edycji programu.

Przy kwalifikacji zostały uwzględnione deklaracje wszystkich gmin, które przysłały kompletne zgłoszenie, czyli: deklarację udziału w programie podpisaną przez osoby upoważnione oraz informację o nauczycielu, oraz zrobiły to w wyznaczonym terminie (data stempla pocztowego).

W przypadku gmin wiejsko-miejskich zakwalifikowane zostały szkoły z miast do 5 tys. mieszkańców. W kilku przypadkach EFRWP musiał ograniczyć liczbę gimnazjów z jednej gminy do maksymalnie pięciu szkół (placówek).