Zielone szkoły w parkach narodowych zdały egzamin

07/06/13 Aktualności

Ponad 400 uczniów poznawało przyrodę w nieco inny sposób, niż typowe lekcje w klasie… Zakończył się pierwszy etap projektu „Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. Cykl zajęć edukacyjnych spotkał się z bardzo pozytywną oceną uczniów i nauczycieli!

W ramach programu „Zielone szkoły w Parkach Narodowych” dzieci i młodzież z terenów wiejskich wyjeżdżają na zielone szkoły i uczestniczą w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Fundacja EFRWP zakończyła właśnie pierwszy etap projektu – na zielone szkoły do 6 wybranych parków narodowych wyjechało 430 uczniów!

Jak pokazują wyniki ankiet, przeprowadzonych na potrzeby programu, niemal każdy z uczniów (99%) w trakcie pobytu w parku narodowym pogłębił swoją wiedzę i dowiedział się czegoś nowego. Natomiast blisko 82 proc. z nich poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, o którym wcześniej nie widziało.

Zdaniem nauczycieli prowadzących zajęcia program odpowiada na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Wielu z nich wskazywało, że wyjazd do parku narodowego jest dobrym i dużo ciekawszym sposobem na poznanie przyrody i potrzeby jej ochrony niż tradycyjne lekcje. Wartością dodaną programu jest edukacja nauczycieli, którzy dzięki poznawaniu aktywnych metod zajęć wzbogacają swój warsztat, a zdobytą wiedzę przekazują innym nauczycielom ze swoich szkół.

Podczas pobytu na zielonych szkołach, uczniowie wcielali się w reporterów i relacjonowali na profilu programu na Facebooku swoją wyprawę do parku narodowego. Aktualnie, w ramach II etapu, przygotowują pracę projektową na konkurs „Nieodkryte szlaki” – ofertę dla zagranicznych turystów, w której zaprezentują swoją okolicę, jako ciekawe przyrodniczo i kulturowo miejsce. Materiał będzie zawierał zdjęcia i opisy miejsc związanych przede wszystkim z przyrodą, ale także z kulturą i tradycją regionu. Autorzy najlepszej pracy przyjadą na wycieczkę do Warszawy.

Więcej informacji o programie na znajduje się na stronie:
https://efrwp.deev.pl/edukacja/zielone-szkoly