SPOA na konferencji „Poza schematem…”

17/06/13 Aktualności

Przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska, które wraz z  EFRWP realizuje program „Zrozumieć Autyzm” Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom, wzięli udział w konferencji „Poza schematem…”. Spotkanie odbyło się w Sejmie RP z inicjatywy Klubu Parlamentarnego PSL oraz Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka.

Konferencja była poświęcona zagadnieniu niepełnosprawności w środowiskach wiejskich oraz małych miastach.

Podczas konferencji około 300 słuchaczy – złożonych z przedstawicieli władz publicznych, organizacji pozarządowych oraz środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych – zapoznało się z założeniami projektu „Zrozumieć Autyzm”. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem zebranych gości, którzy dopytywali m. in. o możliwość realizacji projektu w innych miejscowościach na terenie Polski.