Seminarium na temat propozycji modyfikacji systemu ubezpieczenia upraw rolnych w Polsce

25/06/13 Aktualności Konferencje i debaty

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych zorganizował w dniu 25 czerwca br. w Warszawie seminarium dotyczące propozycji modyfikacji systemu ubezpieczenia upraw rolnych.

Impulsem do przygotowania dyskusji było niedostosowanie obecnego systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie do potrzeb rolników jak również oczekiwań zakładów ubezpieczeniowych. Rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy między innymi z powodu wysokich składek i ubogiego pakietu, jaki oferują zakłady ubezpieczeń, z drugiej strony– dzisiejszy system nie bilansuje się i zakłady ubezpieczeniowe coraz częściej sygnalizują chęć wycofania się z ubezpieczania upraw.

Spotkanie otworzył Wiktor Szmulewicz – Prezes KRIR oraz Marek Zagórski – Prezes EFRWP, który podkreślił konieczność modyfikacji obecnego systemu oraz wskazał na możliwości jakie daje nowe rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem.

Podczas seminarium zaprezentowano propozycje modyfikacji obowiązującej obecnie ustawyoraz dodatkowych rozwiązań, które mogą funkcjonować w oparciu o nowe propozycje w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem w ramach II filaru WPR.

Dr Marietta Janowicz-Lomott z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Krzysztof Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniuzaprezentowali koncepcję modyfikacji systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce. Przedstawiono także szereg rozwiązań, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach pełnego instrumentarium zarządzania ryzykiem.

Wśród takich rozwiązań znalazł się m.in. Fundusz Wzajemnego Wsparcia, który na zasadach wzajemności umożliwiałby stowarzyszonym rolnikom wspólne ubezpieczanie się od różnych rodzajów ryzyka, będących poza ofertą zakładów ubezpieczeń. Kolejną propozycją jest stworzenie funduszy stabilizacji dochodów, które stanowiłyby uzupełnienie innych instrumentów ubezpieczeniowych i rekompensowałyby część utraconych dochodów przez rolników, których nie pokryłyby pozostałe instrumenty.

Prezentacja koncepcji stanowiła wprowadzenie do dyskusji na temat przyszłości systemu ubezpieczenia upraw w naszym kraju. Uczestnicy zgodzili się z koniecznością modyfikacji obecnego systemu, podkreślali potrzebę uproszczenia go oraz zdefiniowania adresatów pomocy doraźnej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele ministerstw rolnictwa i finansów, rolnicy oraz przedstawiciele zakładów ubezpieczeniowych.

Pobierz: Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce