Debata „Język angielski w miastach i na wsiach – Różnice i bariery”

11/07/13 Aktualności

W ramach ogólnopolskiego spotkania nauczycieli „English Teaching Market” w Starych Jabłonkach, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizował dyskusję poświęconą dysproporcjom w wynikach egzaminów gimnazjalnych uczniów z terenów wiejskich i miejskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji od wielu lat działających na rzecz nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich: EFRWP, Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, Grupy Doradczej Programu ET, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, przedstawiciele ORE oraz nauczyciele języka angielskiego i dyrektorzy szkół wiejskich.

Podczas dyskusji nauczyciele zgłosili szereg propozycji i uwag w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, w tym m.in.:

  • podkreślano, jak ważnym elementem jest jakość nauczania, którą można uzyskać głównie przez naukę języka obcego w małych grupach (15-20 osób) i większej liczbie godzin;
  • konieczność aktywnego włączenia samorządów w działania na rzecz wspierania inicjatyw w zakresie nauczania języków obcych;
  • zwrócono szczególną uwagę na rolę motywacji w nauczaniu języka angielskiego w szkołach wiejskich – dużą rolę w tym zakresie odgrywa obcowanie z tzw. żywym językiem angielskim, kontakty z native speakerami, bezstresowe zajęcia pozalekcyjne;
  • wnioskowano, aby przy planowaniu kampanii społecznych, promujących m.in. nauczanie języków obcych, w większym stopniu była brana pod uwagę opinia nauczycieli z terenów wiejskich, zwłaszcza w zakresie ich doświadczeń i potrzeb.