Stanowisko Rady programowej w sprawie zarysu PROW na lata 2014-2020

09/08/13 Aktualności

Rada Programowa EFRWP przyjęła stanowisko odnoszące się do zarysu PROW na lata 2014-2020, które zostało zaproponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem Rady Programowej najważniejsze jest, aby w nowym PROW przede wszystkim dążyć do wdrożeniach takich działań, które przyczynią się do:

  • wzrostu konkurencyjności rolnictwa,
  • zmniejszenia dysparytetu dochodów między rolnictwem i innymi działami gospodarki,
  • wyrównania poziomu życia między miastem a wsią,
  • zapewnienia suwerenności żywnościowej przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa konsumentom.

Członkowie Rady Programowej EFRWP zaapelowali do ministra rolnictwa o wnikliwe przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń, związanych z wdrażaniem PROW i wyraźne określenie priorytetów, na realizacji których nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich powinien być skoncentrowany.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oryginalną treścią listu oraz stanowiskiem Rady Programowej EFRWP.