Warsztaty metodyczne dla nauczycieli programu Youngster

12/08/13 Aktualności

W dniach 20-22 sierpnia br. w Jachrance (k/Zegrza) odbędzie się coroczne spotkanie szkoleniowe nauczycieli biorących udział w programie Youngster. W tegorocznej, VII już edycji programu weźmie udział rekordowa liczba nie tylko nauczycieli, ale także gmin i uczniów.

Podczas warsztatów metodycznych nowi nauczyciele zapoznają się z założeniami Programu oraz poszerzą swoją wiedzę m.in. w zakresie:

  • metod motywowania do nauki,
  • pracy z trudnym uczniem,
  • tworzenia atrakcyjnych i angażujących elementów zajęć,
  • dostosowywania poziomu trudności oraz ilości materiału do możliwości i umiejętności uczniów,
  • skutecznego utrwalania zdobytej wiedzy
  • unikania podstawowych błędów metodycznych.

Natomiast dla nauczycieli zaangażowanych już od lat w realizację Programu Youngster przygotowano specjalne bloki tematyczne:

  • language refresher,
  • umiejętności interpersonalne,
  • culture.

Oficjalną inaugurację programu Youngster na rok 2013/14 poprowadzą – Krzysztof Lipiński z EFRWP oraz Agnieszka Schwartz-Vincent i Grzegorz Śpiewak z Wydawnictwa Macmillan. Szkolenie otworzy wykład dr hab. Jacka Pyżalskiego pt „Agresja i cyber-agresja rówieśnicza – jak działać żeby przeciwdziałać?”.