Program „Na Własne Konto” został podsumowany

13/08/13 Aktualności

30 lipca br., EFRWP formalnie zakończył i podsumował tegoroczną edycję programu „Na Własne Konto”. Założenia programu, przyjęte przez Fundację, zostały w pełni zrealizowane, a rezultaty są znacząco wyższe od oczekiwanych.

W projekcie wzięło udział 2409 uczniów z gimnazjów oraz świetlic środowiskowych z terenów wiejskich. Wg deklaracji uczestników, aż 86,4% z nich w dużym i bardzo dużym stopniu pogłębiło swoją wiedzę ekonomiczną. Potwierdzają to także wyniki testów końcowych – przyrost wiedzy plasuje się na poziomie pow. 30%.

Uczniowie, nauczyciele i studenci bardzo wysoko ocenili materiał dydaktyczny, organizację i przyjętą formę zajęć. Aż 90% z nich uznało, że projekt w całości spełnił ich oczekiwania. Ponadto w opinii pedagogów projekt w znacznym stopniu przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Było to możliwe dzięki poszerzeniu wiedzy oraz wykształceniu u uczniów umiejętności pracy w grupie, planowania i podejmowania decyzji. Dodatkowo dzięki udziałowi w programie zaczęli być bardziej pewni siebie i nabrali odwagi do prezentowania własnych poglądów.

Warto podkreślić fakt, że dla co najmniej 40% uczniów zajęcia w ramach programu „Na Własne Konto” były jedynym kontaktem z zagadnieniami ekonomicznymi w okresie nauki w gimnazjum. Oprócz korzyści odniesionych przez uczestników, program miał również wpływ na lokalną społeczność oraz edukację wtórną rodziców. Zmieniło się nastawienie uczniów oraz ich najbliższego otoczenia do zagadnień ekonomicznych – zainteresowanych nim było aż 70% rodziców. W ich opinii projekt „Na Własne Konto” jest bardzo potrzebny i rozwijający. Pozwala również w ciekawy i efektywny wykorzystać wolny czas w okresie ferii, gdy większość uczniów pozostaje w domach.

Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w ramach projektu będą służyły im  w życiu codziennym, zarówno rodzinnym, zawodowym jak i społecznym.

Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnej edycji, która rozpocznie się jesienią 2013 roku.