VII edycja programu Youngster oficjalnie rozpoczęta!

27/08/13 Aktualności

W dniach 20-22 sierpnia br. miało miejsce spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli, którzy we wrześniu rozpoczną w szkołach zajęcia z młodzieżą w ramach programu Youngster w roku szkolnym 2013/14. Spotkanie było jednocześnie okazją do podsumowania VI edycji, realizowanej w mijającym roku szkolnym.

Kolejna edycja programu Youngster została zainaugurowana wykładem dr hab. Jacka Pyżalskiego, który dotyczył agresji elektronicznej i cyberbullingu, jako nowych, ryzykownych zachowań uczniów. Nauczyciele zapoznali się z przyczynami i  wymiarem zjawiska oraz sposobami rozwiązywania problemów związanych z  przemocą i agresją wśród dzieci i młodzieży.

W środę, 21 sierpnia br., odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2012/13. Podczas którego przedstawiciele: EFRWP – Krzysztof Lipiński i wydawnictwa Macmillan – dr Grzegorz Śpiewak zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia programu Youngster, przedstawili plany jego rozwoju na najbliższe lata oraz nagrodzili nauczycieli, którzy wyróżnili się w ostatniej edycji.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in. Pan Jerzy Deneka – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w  Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju, Barbara Margol, Prezes Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz Agnieszka Mazur z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W tegorocznym szkoleniu wzięło udział 280 nauczycieli. Warsztaty metodyczne były prowadzone przez profesjonalnych trenerów wydawnictwa Macmillan, partnera strategicznego EFRWP przy realizacji programu Youngster.

Więcej informacji: www.youngster.pl