Nabór wniosków do programu „Razem Możemy Więcej”

22/10/13 Aktualności

Od 22 października do 18 listopada wiejskie organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne mogą ubiegać się o dotacje na  realizację projektów w ramach VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej”.

EFRWP zachęca fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne grupy mieszkańców, które mają siedzibę i aktywnie działają na obszarach wiejskich do  składania wniosków w ramach kolejnej edycji programu.

W ramach obecnej edycji programu „Razem Możemy Więcej” można ubiegać się o dotację na realizację projektów z zakresu wymienionego w § 7 pt. 1.1 – 1.3 Regulaminu, tj:

  • kultury i oświaty (w tym zachowania dziedzictwa kulturowego czy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych),
  • ochrony i promocji zdrowia,

• budowy małej infrastruktury drogowej, np. ścieżek rowerowych czy chodników.

Wnioski do VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej” można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie https://rmw.efrwp.pl. Wnioski przesyłane w inny sposób nie będą akceptowane.

Autorzy projektów, które otrzymają największą liczbę punktów w procesie kwalifikacji, będą zobowiązani do złożenia wniosków w wersji papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Informujemy jednocześnie, że z udziału w VIII edycji są wyłączone podmioty z powiatu hajnowskiego (woj. podlaskie), które będą mogły składać wnioski w I połowie listopada w ramach Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

Więcej o programie i zasadach w zakładce RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ oraz Regulaminie Programu.