„Zrozumieć Autyzm”: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku jako dobry przykład

23/10/13 Aktualności

Dzięki działaniom prowadzonym w ramach programu „Zrozumieć Autyzm” na terenie woj. pomorskiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku nawiązało współpracę z dyrekcją DPS w Szpęgawsku, w wyniku której powstał specjalny oddział dla osób z zaburzeniami autystycznymi. To jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w skali kraju.

DPS w Szpęgawsku wydzielił dla osób dotkniętych autyzmem oddzielne pomieszczenia odpowiednio dostosowane do ich potrzeb. Działania te były realizowane w ścisłej współpracy ze SPOA w Gdańsku – które jest operatorem programu „Zrozumieć Autyzm”. Dodatkowo kadra ośrodka została przeszkolona z zakresu m.in. terapii behawioralnej, dzięki czemu jest możliwe pełniejsze dotarcie do osób autystycznych oraz prowadzenie z nimi indywidualnych zajęć terapeutycznych. Efekty tych działań są już widoczne – podopieczni wykazują się większą aktywnością i samodzielnością oraz nawiązują bliższy kontakt z innymi podopiecznymi. Obecnie w ośrodku przebywają trzy osoby dotknięte autyzmem, a miejsca dla kolejnych zostaną przygotowane na początku przyszłego roku.

Mamy nadzieję, że przykład DPS w Szpęgawsku przyczyni się do otwarcia podobnych oddziałów w innych placówkach, w szczególności opiekujących się osobami autystycznymi. DPS jest gotowy podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj: https://efrwp.pl/element/Program-Zrozumiec-autyzm