Lechowo – mały grant, duży efekt

02/12/13 Aktualności

Zapoczątkowane w ramach programu „Razem Możemy Więcej” projekty Rady Sołeckiej w Lechowie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” to wzorcowe przykłady wykorzystania grantów ze środków EFRWP. Mimo, iż od otrzymania grantu minęło już półtora roku, laureaci VII edycji programu z sukcesem kontynuują rozpoczęte inicjatywy, z których korzystają mieszkańcy Lechowa, a także sąsiednich miejscowości.

Jedną z tych inicjatyw było uhonorowanie emerytowanego nauczyciela wychowania fizycznego, Pana Jana Łuczkiewicza, który zasłużył się dla całej społeczności Lechowa. Był on m.in. inicjatorem budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lechowie oraz wychowawcą wielu pokoleń utytułowanych siatkarzy, którzy pod jego skrzydłami rozwijali swoje umiejętności oraz osiągali wysokie wyniki w  regionalnych turniejach. Specjalnie na cześć zasłużonego nauczyciela WF-u, lechowianie zorganizowali turniej piłki siatkowej jego imienia „Mała szkoła – Duży sukces”. Projekt, zrealizowany po raz pierwszy w 2012 r., doczekał się drugiej edycji, a na przyszły rok planowana jest już kolejna.

Dzięki środkom uzyskanym w ramach programu „Razem Możemy Więcej” zrealizowaliśmy I edycję turnieju siatkarskiego oraz zbudowaliśmy amfiteatr. Podczas organizacji tych projektów lechowianie zrozumieli, jak wiele mogą osiągnąć wspólnymi siłami. Zdobyte doświadczenie oraz pewność siebie zachęciły mieszkańców do podejmowania kolejnych, w tym także nowych aktywności – mówi Zbigniew Orwat, Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie – Nadal kontynuujemy i rozwijamy projekty zapoczątkowane dzięki grantom z  Fundacji EFRWP. Turniej, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, w przyszłym roku będzie realizowany już po raz trzeci. Natomiast na scenie amfiteatru planowane są lokalne imprezy o  charakterze kulturowym, edukacyjnym i kulturalno-społecznym – dodaje.

Działania Rady Sołeckiej w Lechowie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” to przykłady dobrych praktyk, które pokazują, jak – dzięki niewielkiemu wsparciu – można uzyskać długotrwałe efekty. Mamy nadzieję, że projekty realizowane w Lechowie będą wzorem dla wszystkich, którzy chcą zgłosić swój projekt do programu „Razem Możemy Więcej”.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj: https://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie