Rozpoczęły się zajęcia w ramach II edycji programu „Na Własne Konto”

20/01/14 Aktualności

20-go stycznia – wraz z początkiem ferii zimowych – ruszyły zajęcia w ramach II edycji programu „Na Własne Konto”. Jako pierwsi tajniki ekonomii i przedsiębiorczości zgłębią uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. W pozostałych województwach zajęcia będą realizowane sukcesywnie, wraz z rozpoczęciem przerwy zimowej.

Podczas dodatkowych zajęć gimnazjaliści poprzez gry i zabawy poznają zagadnienia ekonomiczne z zakresu: przedsiębiorczości
i aktywności gospodarczej, oszczędzania i inwestowania oraz funkcji pieniądza i bankowości. Odwiedzą również banki i lokalnych przedsiębiorców. Zajęcia będą prowadzone przez parę – nauczyciel i  student, którzy przed rozpoczęciem pracy z uczniami, wzięli udział
w szkoleniu metodycznym.

Cykl zajęć kontynuowany będzie również w drugim semestrze roku szkolnego (od lutego do kwietnia 2014). Uczniowie w zespołach wykonają – na bazie zdobytej wiedzy – pracę projektową, którą będzie młodzieżowa gazeta ekonomiczna, a także opracują minibiznesplan jej wydania. Dla uczniów, najaktywniej uczestniczących w zajęciach, przewidziano nagrody rzeczowe, a dla laureatów finału konkursu stypendia naukowe. Wszyscy gimnazjaliści, biorący udział w zajęciach, otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Program „Na Własne Konto” to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie
z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″im. M. Rataja.

Program realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Więcej informacji o programie na stronie: www.nawlasnekonto.pl