Fundacja EFRWP zabierze głos w sprawie przyszłości bioenergii w rolnictwie

29/01/14 Aktualności

30 stycznia br., podczas Międzynarodowych Targów Polagra-Premiery 2014 w Poznaniu, przedstawiciel Fundacji EFRWP weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Co dalej z bioenergią w rolnictwie?”. Debata rozpocznie się o godz. 15:30.

W trakcie rozmów poruszone zostaną zagadnienia dotyczące polityki energetycznej oraz możliwości, jakie stwarza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. W dyskusji głos zabiorą przedstawiciele m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Panel dyskusyjny jest częścią konferencji „Biomasa w rolnictwie”, którego organizatorem jest redakcja miesięcznika „Czysta Energia” i  Międzynarodowe Targi Poznańskie.