EFRWP ogłasza nabór wniosków do XII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego

28/02/14 Aktualności

W ramach programu gminy i powiaty mogą ubiegać się o pożyczki na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych z zakresu: budowy dróg, zaopatrzenia wsi w wodę, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oświaty oraz zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowane gminy i powiaty mogą składać wnioski

od 5 marca do 25 marca br.

Limit środków dla XII edycji konkursu wynosi 10.000.000 złotych. Oprocentowanie pożyczek, wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 2,66%.

Więcej informacji o programie – Samorządowy Program Pożyczkowy