W Jasionce dyskutowano o solidarności z Ukrainą i rozwoju wsi polskiej

18/03/14 Aktualności

15 marca br. w Jasionce odbyła się konferencja „Ćwierćwiecze wolności – wieś środkowoeuropejska po upadku komunizmu” poświęcona aktualnym problemom obszarów wiejskich oraz sytuacji, w jakiej znalazła się Środkowo-Wschodnia Europa. W dorocznym spotkaniu, organizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, udział wzięli przedstawiciele świata polityki, nauki, a także Unii Europejskiej.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje plenarne. W pierwszej pt. „Wieś w Europie – roli perspektywy” udział wzięli prof. Jerzy Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Stanisław Kalemba (były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Marek Sawicki (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Leokadija Počikovska (Wiceminister Rolnictwa Litwy) oraz Artur Balazs (były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. nad zróżnicowaniem oraz cechami wspólnymi sytuacji i aspiracji rozwojowych mieszkańców obszarów wiejskich w różnych krajach zjednoczonej Europy.

Nasze coroczne spotkania w Jasionce mają już międzynarodową renomę. Nieprzypadkowo po raz kolejny uczestniczył w nich komisarz Ciolos. W tym roku rozmawialiśmy o tym, jak najbardziej efektywnie wykorzystać fundusze, dostępne w latach 2014-2020 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego zabiegałem o wzmocnienie pozycji Parlamentu w negocjacjach nad tymi środkami. Udało się i teraz przed nami nowe wyzwanie: jak mądrze je zainwestować, a nie po prostu sprawnie wydać. Chodzi o sprawę kluczową: konkurencyjność rolnictwa i dynamiczny rozwój obszarów wiejskich w całej Unii, w tym w Polsce – powiedział Jerzy Buzek, Posełdo Parlamentu Europejskiego.

Podczas drugiego panelu „Solidarność z Ukraina w 25 lat po zwycięstwie „Solidarności” przedstawiciele Węgier i Ukrainy, a także prof. Jerzy Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Vytautas Landsbergis (Poseł do Parlamentu Europejskiego Litwy) oraz Paweł Kowal (Poseł do Parlamentu Europejskiego) próbowali odpowiedź na pytanie, czy kraje europejskie są zdolne do podejmowania wspólnych decyzji i występowania solidarnie m.in. odniesieniu do wydarzeń na Ukrainie. Jak podkreślił Szabolcs Takacs, (Podsekretarz Stanu ds. Polityki Bezpieczeństwa i dyrektor ds. politycznych Węgier), kraje europejskie nie uszanują referendum przeprowadzonego na Ukrainie, a Europa musi przeciwdziałać takim sytuacjom. Zdaniem Jurija Szczerbaka, ukraińskiego polityka i publicysty, istnieje zagrożenie wojennej agresji przeciwko Ukrainie, a wszystkie werbalne wypowiedzi i ograniczone sankcje ze strony Zachodu, są niedostateczne i słabe. Uczestnicy panelu zgodzili się również, że reakcja ze strony, m.in. Unii Europejskiej była zbyt późna, a podejmowane działania niewystarczające.

Ostatnia sesja pt. „Ruch solidarnościowy a wieś. Bilans zysków i strat” była podsumowaniem zmian, jakie zaszły na obszarach wiejskich, przez okres 25 lat, od upadku komunizmu w Polsce. Prelegenci omówili wpływ ruchu solidarnościowego na polską wieś i charakterystykę nowej przestrzeni funkcjonowania, w której po 1989 roku znaleźli się m.in. rolnicy. W dyskusji uczestniczyli prof. Włodzimierz Suleja (profesor nauk historycznych), prof. Aleksander Bobko (Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego), Adam Tański (były Minister Rolnictwa), Władysław Ortyl (Marszałek Podkarpacki) oraz Jarosław Gowin (były Minister Sprawiedliwości).

Międzynarodowa konferencja w Jasionce była okazją do spotkania liderów działających na rzecz polskiej i europejskiej wsi oraz wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju stojących przed obszarami wiejskimi w Unii Europejskiej. Konferencja, jak co roku, towarzyszy obchodom rocznicy śmierci śp. Józefa Ślisza – zasłużonego lidera niezależnego ruchu ludowego, późniejszego wicemarszałka Senatu RP.