25 marca br. upływa termin składania wniosków do XII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego

21/03/14 Aktualności

Przypominamy, że do 25 marca br. gminy oraz powiaty z terenów wiejskich i małych miast mogą składać wnioski o pożyczkę na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, oczyszczanie ścieków oraz inwestycje w oświatę w ramach XII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego.

Wnioski należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie spp.efrwp.pl Wnioski dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Limit środków dla XII edycji konkursu wynosi 10.000.000 złotych.

Więcej informacji o Samorządowym Programie Pożyczkowym znajduje się tutaj.