Szkolenie dla rodziców oraz opiekunów osób z autyzmem w Kartuzach

09/04/14 Aktualności

Niespełna półtora miesiąca temu w Kartuzach, odbyło się spotkanie otwarte dla rodziców, opiekunów oraz pracujących z osobami autystycznymi. Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska – Pani Małgorzata Rybicka – opowiadała o formach pomocy, sposobach organizowania się i zakładania stowarzyszeń oraz przedstawiła działalność Stowarzyszenia.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakie wykazali uczestnicy spotkania, SPOA postanowiło zorganizować w Kartuzach szkolenie dla rodziców oraz opiekunów dzieci i dorosłych z autyzmem.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia br. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: gdansk@zrozumiecautyzm.eu z dopiskiem: Kartuzy (w treści należy zawrzeć: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy oraz wiek dziecka autystycznego). Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz warsztatową. Prowadzone będzie przez terapeutów SPOA, posiadających wieloletni staż w pracy z osobami autystycznymi. Spotkania odbędą się w dwóch terminach, podzielonych ze względu na tematykę:

12 kwietnia, „Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki” – dzieci od diagnozy do 12 lat

Czas trwania : 10.00 – 15.00

Elementy szkolenia:

  • przedstawienie cech charakteryzujących autyzm
  • wybór celów terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko
  • przedstawienie podstawowych metod pracy z dzieckiem w terapii behawioralne
  • zapoznanie z programami rozwijania samodzielności
  • ukazanie systemów motywacji dziecka
  • prezentacja filmów filmy z zakresu terapii z dziećmi z autystycznymi, omówienie możliwości wykorzystania technik audiowizualnych w terapii

13 kwietnia, „Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi” – dzieci od 13 lat oraz dorośli

Czas trwania: 10.00 – 17.00

Elementy szkolenia:

  • omówienie przyczyn występowania zachowań trudnych, w szczególności zachowań agresywnych i autoagresywnych
  • przedstawienie strategii zapobiegania trudnym zachowaniom
  • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z reakcjami emocjonalnymi przy trudnych zachowaniach
  • demonstracja możliwych interwencji fizycznych w sytuacjach zachowań agresywnych i autoagresywnych, a także możliwość przećwiczenia „na sobie” prezentowanych metod

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały informacyjne z omawianej tematyki oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 width=

Więcej informacji o szkoleniach i programie „Zrozumieć Autyzm” znajduje się tutaj.