Konkurs „Teenagers in action” dla uczniów programu Youngster został rozstrzygnięty

12/05/14 Aktualności

Sumiennie zbierali informacje, przeprowadzali wywiady z mieszkańcami, a na koniec przygotowali prezentacje promujące dziedzictwo przyrodnicze swojej okolicy. Po długich miesiącach wytężonej pracy, przyszedł czas na wręczenie nagród w konkursie „Teenagers in action”, który corocznie odbywa się w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez naukę języka angielskiego Youngster.

Spośród nadesłanych prac konkursowych, cztery projekty w sposób szczególny wyróżniły się wysokim poziomem merytorycznym i kreatywnością. Z tego powodu Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Fundacji EFRWP oraz Wydawnictwa Macmillan, postanowiła nagrodzić, nie trzy, ale łącznie cztery projekty.

Laureatami konkursu zostali autorzy projektów:

  • „Cicha woda brzegi rwie”, Gimnazjum w Woli, gmina Miedźna (woj. śląskie),
  • „Horodło – kingdom of nature”, Gimnazjum w Horodle, gmina Horodło (woj. lubelskie),
  • „Natura w Dobrkowie”, Gimnazjum w Dobrkowie, gmina Pilzno (woj. podkarpackie),
  • „The natural heritage of Sępopol”, Gimnazjum w Sępopolu, gmina Sępopol (woj. warmińsko-mazurskie).

Piątego laureata, podczas internetowego głosowania na Facebooku, wybrała publiczność. Zostali nimi uczniowie z gimnazjum w Zalewie (gmina Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie), którzy wykonali projekt pt. „Around Edwingi Lake”.

Autorzy zwycięskich prac i ich nauczyciele przyjadą na dwudniową wycieczkę do Warszawy, gdzie czeka ich szereg atrakcji. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu „Teenagers in action” otrzyma pamiątkowy dyplom.

Organizowany co roku konkurs „Teenagers in action” ma na celu m.in.: wszechstronne wykorzystanie umiejętności uczniów, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, w myśl powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”, uczestnicy mieli okazję pochwalić się dziedzictwem przyrodniczym swojego regionu. Celem było uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, poznanie ciekawych obiektów przyrodniczych najbliższej okolicy oraz kreowanie pozytywnych postaw wobec tego dziedzictwa i lokalnej społeczności. Konkurs „Teenagers in action” zaangażował młodzież na wielu płaszczyznach – tworzyli oni strony internetowe, blogi, nagrywali materiały video. Na koniec zaprezentowali efekty swojej pracy, m.in. podczas spotkań z mieszkańcami, uczestniczenia w posiedzeniach rady gminy, a także umieszczenia prac na stronach urzędów gmin, domów kultury i szkół.

Więcej informacji o programie Youngster: www.youngster.pl