XIII edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego – EFRWP ogłasza nabór wniosków

05/06/14 Aktualności

Ogłaszamy nabór wniosków do XIII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. W ramach programu gminy i powiaty mogą uzyskać pożyczkę na sfinansowanie realizacji inwestycji na terenach wiejskich w zakresie:

  • budowy dróg,
  • zaopatrzenia wsi w wodę,
  • zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • oświaty,
  • zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowane gminy i powiaty mogą składać wnioski

od 16 czerwca do 6 lipca br.

Więcej informacji o programie – Samorządowy Program Pożyczkowy