EFRWP i IRWiR o poziomie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

12/06/14 Aktualności

17 czerwca br. przedstawiciele naszej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przedstawią wyniki niezależnego raportu, który w kompleksowy sposób prezentuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Badaniem objęto gminy wiejskie i wiejskie części gmin miejsko-wiejskich (a w uzasadnionych przypadkach włączano również część miejską).

W ramach projektu badawczego „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I” zbadano zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich oraz określono czynniki odpowiadające za zróżnicowane procesy rozwojowe w poszczególnych typach gmin. Raport ilustruje również: w jakim jesteśmy miejscu procesu przemian struktur społeczno-gospodarczych na wsi oraz czy polityka na rzecz obszarów wiejskiej jest skuteczna.

W prezentacji wyników raportu oraz dyskusji udział wezmą m.in.:

· prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

· prof. dr hab. Andrzej Rosner – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

· dr hab. Monika Stanny – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

· Adam Tański – były minister rolnictwa

· Marek Zagórski – prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej