Coraz więcej różnic na wsi – wyniki raportu MROW

17/06/14 Aktualności

Zaprezentowany na konferencji w dniu dzisiejszym raport „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I” – efekt dwuletniej pracy EFRWP i IRWIR potwierdził, że polska wieś jest silnie zróżnicowana, a efekty realizowanej w Polsce polityki na rzecz obszarów wiejskich nie sprzyjają niwelowaniu dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Zaprezentowany raport jest efektem dwuletnich badań i pokazuje swoistą fotografię zróżnicowania społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w naszym kraju. Mamy nadzieję, że stanie się on punktem wyjścia do dalszych pogłębionych badań. – zaznaczył Marek Zagórski, inicjator projektu MROW.

Celem powstania raportu była diagnoza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce oraz wyznaczenie obszarów typologicznie jednorodnych pod względem czynników odpowiadających za zróżnicowane procesy rozwojowe. Badanie „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” obejmuje problematykę demograficzną, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi społeczeństwa oraz z aktywnością społeczną.

Wyniki pierwszego, niezależnego raportu potwierdzają istnienie głębokiego zróżnicowania obszarów wiejskich według wyraźnie zarysowujących się dwóch porządków: na linii wschód-zachód w ujęciu międzyregionalnym oraz w relacji centrum-peryferia w ramach poszczególnych regionów. Takie zróżnicowanie może być efektem niezadowalającej polityki spójności.

Prezentacji raportu dokonali autorzy – dr hab. Monika Stanny, prof. dr hab. Andrzej Rosner oraz dr Mirosław Drygas. W debacie stanowiącej podsumowanie prezentacji udział wzięli: Adam Tański – były minister rolnictwa, Wiktor Szmulewicz – prezes KRiR, Artur Łączyński – dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS, prof. dr hab. Walenty Poczta.

Zapraszamy do zapoznania się z syntezą raportu, która dostępna jest tutaj.

 width=