Zaproszenie do składania ofert na wybór generalnego wykonawcy

17/06/14 Aktualności

W związku z realizacją planowanego projektu – Centrum Współpracy Międzynarodowej w  Wolińskim Parku Narodowym – Fundacja EFRWP zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej nr 4, położonego w kompleksie edukacyjnym Wolińskiego Parku narodowego Grodno 1 na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej, zgodnie z treścią poniższego zaproszenia.

Pełny tekst zaproszenia do składania ofert >> POBIERZ

Termin składania ofert upływa z dniem 18 lipca 2014 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Fundacji EFRWP, bądź listownie na adres:

ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa,

lub przy pomocy poczty elektronicznej na email: efrwp@efrwp.com.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Fundacji EFRWP jest Mirosław Wilk – tel. 603 861 724, 22 639 87 63, faks (22) 620 90 93, e-mail: m.wilk@efrwp.com.pl

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm)