Prezentacja raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I”

23/06/14 Aktualności Konferencje i debaty

W dniu 17 czerwca 2014 r. podczas konferencji został zaprezentowany raport „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I”. To pierwszy, niezależny projekt badawczy, który w kompleksowy sposób prezentuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Raport jest efektem dwuletniej pracy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

W prezentacji wyników raportu oraz dyskusji udział wzięli m.in.:

· prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

· prof. dr hab. Andrzej Rosner – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

· dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

· Artur Łączyński – dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS

· Adam Tański – były minister rolnictwa

· Wiktor Szmulewicz – prezes KRiR

· Marek Zagórski – prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Celem powstania raportu była diagnoza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce oraz wyznaczenie obszarów typologicznie jednorodnych pod względem czynników odpowiadających za zróżnicowane procesy rozwojowe. Badanie „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” obejmuje problematykę demograficzną, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi oraz z aktywnością społeczną.

Jak podkreślili autorzy raportu MROW podczas konferencji, jego wyniki potwierdziły, że polska wieś jest silnie zróżnicowana, a efekty realizowanej w Polsce polityki na rzecz obszarów wiejskich nie sprzyjają niwelowaniu dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Według raportu istnieje głębokie zróżnicowanie obszarów wiejskich według wyraźnie zarysowujących się dwóch porządków: na linii wschód-zachód w ujęciu międzyregionalnym oraz w relacji centrum-peryferia w ramach poszczególnych regionów. Takie zróżnicowanie może być efektem niezadowalającej polityki spójności.

Zapraszamy do zapoznania się w raportem >>Pobierz