Wspieramy kultywowanie tradycji i historii na obszarach wiejskich – Izba Pamięci i Tradycji Poboża

23/06/14 Aktualności

W pomieszczeniach świetlicy wiejskiej powstała Izba Pamięci i Tradycji Poboża, w której – dzięki współpracy samorządu i lokalnej grupy pasjonatów historii, a przede wszystkim dużemu zaangażowaniu mieszkańców – zgromadzono liczne eksponaty i pamiątki kultury materialnej oraz historii ziem mazowieckich. Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej w ramach programu naszej Fundacji – Razem Możemy Więcej otrzymało grant na realizację tego projektu.

Poboże to niewielki region etnograficzny na północnym Mazowszu z centrum w Janowcu Kościelnym, sięgający swą historią XIII wieku. Zasiedlany na prawie rycerskim przez drobną szlachtę, przez wieki kształtował swoją bogatą historię i tradycję.

Uroczyste otwarcie Izby w dniu 21 czerwca br., rozpoczęło seminarium historyczne pt. „Rodowód – Tożsamość – Tradycje Gminy Janowiec Kościelny”, w którym prof. dr. hab. Ryszarda Juszkiewicza oraz ks. prof. dr. hab. Michała Mariana Grzybowskiego mówili m.in. o historii Ziemi Janowieckiej w okresie I wojny światowej oraz okresie międzywojennym. Otwarciu towarzyszyła także prezentacja najnowszego tomiku poezji mieszkanki Janowca Kościelnego, pani Barbary Krajewskiej „Modlitwa za Polską Ziemię” oraz koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu zespołu Pobożanie.

Otwarcia Izby Pamięci i Tradycji – w obecności licznie przybyłych mieszkańców Janowca Kościelnego, przedstawicieli władz gminnych i powiatowych oraz Stowarzyszenia Pisarzy Ziemi Mazowieckiej, dokonali: Bożena Grochala wójt gminy Janowiec Kościelny, Elżbieta Zielińska prezes Stowarzyszenia Ziemi Janowieckiej i Krzysztof Lipiński z-ca dyrektora generalnego Fundacji EFRWP. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą urodzonego na Ziemi Janowieckiej Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – botanika, przyrodnika i krajoznawcy, profesora Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Izba Pamięci i Tradycji w Pobożu to kolejny przykład dobrych praktyk potwierdzający, jak dzięki niewielkiemu wsparciu finansowemu, można uzyskać długotrwałe efekty. Utworzenie Izby Pamięci będzie służyć szczególnie osobom młodym – głównie uczniom szkół, którzy niwiele wiedzą o tradycji i historii swoich przodków. Dla starszych mieszkańców będzie to zaś okazja powrotu do korzeni – tradycji, kultury, wartości życia rodzinnego.