Aktywizujemy Świetlice Wiejskie

10/07/14 Aktualności

Nasza Fundacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie zapoczątkowała realizację nowego programu, którego celem jest aktywizacja świetlic wiejskich. W ramach projektu, osoby bezrobotne (wskazane przez PUP) podnoszą swoje kwalifikacje i jako lokalni liderzy oraz animatorzy, podejmą się ożywienia działalności świetlic wiejskich w ich miejscowościach, m.in. poprzez zachęcenie lokalnej społeczność do podejmowania wspólnych inicjatyw i realizacji ciekawych projektów.

Podczas zakończonego niedawno I etapu projektu, 13 osób bezrobotnych wzięło udział w szkoleniu z zakresu m.in.: animacji, komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych i planowania projektów. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia posłużą animatorom w rozwinięciu działalności świetlic wiejskich w gminach Pakosławice, Łambinowice, Skoroszyce, Nysa, Korfantów oraz Paczków, gdzie będą prowadzić różne działania integrujące mieszkańców, np. warsztaty teatralne, kulinarne, rękodzielnicze czy rekreacyjne.

Więcej informacji o programie znajduje się tutaj.