Nie bądź obojętny, zmieniaj swoje otoczenie! „Vademecum Aktywności Obywatelskiej” – nowy raport Fundacji

05/08/14 Aktualności

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją Energia dla Europy opracowała raport „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”. Wynika z niego, że Polacy zbyt rzadko angażują się w życie społeczne i polityczne swojej okolicy. Ponad 68 proc. osób dorosłych nie włącza się w działania grup społecznych o charakterze obywatelskim. Wskazuje na to niewielka liczba zarejestrowanych i realnie funkcjonujących organizacji pozarządowych, mała popularność wolontariatów czy niska frekwencja w wyborach samorządowych. Co istotne, widoczna jest zależność, że im wyższy szczebel samorządu, tym mniejszy poziom wiedzy nt. wyboru reprezentanta.

Słabnące zainteresowanie kwestiami społecznymi stanowiło impuls do opracowania „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”, które niesie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i poprzez jakie inicjatywy można aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnego miasta lub gminy. To praktyczny poradnik pokazujący, jak być zaangażowanym społecznie. Dzięki treściom i poradom zawartym w publikacji, czytelnik dowie się, jak stać się decydentem, jak wpływać na losy swojego najbliższego otoczenia oraz z jakich źródeł pozyskiwać środki na działalność obywatelską.

Pełna wersja „Vademecum Aktywności Obywatelskiej” dostępna jest tutaj.