Rozpoczęcie VIII edycji programu Youngster

04/09/14 Aktualności

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęły się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach jednego z programów naszej Fundacji – Youngster. W edycji 2014/15 udział weźmie blisko 5400 uczniów i 320 nauczycieli z terenów wiejskich z całej Polski.

Program jest skierowany do uczniów III klas gimnazjum. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich oraz ułatwienie jej dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych.

Edycja 2014/15 została zainaugurowana już w sierpniu, podczas 3-dniowego szkolenia metodycznego dla nauczycieli, którzy poprowadzą zajęcia w ramach programu. Więcej nt. szkolenia można znaleźć tutaj. Szczegółowe informacje o programie Youngster są dostępne pod adresem: www.youngster.pl.