Zwiększmy efektywność rolnictwa – propozycja Fundacji ws. zmiany opodatkowania rolników

24/09/14 Aktualności

Jak wynika z raportu pt. „Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce”, przygotowanego przez Fundację EFRWP, obowiązujący system podatkowy dla rolników trudno uznać za sprawiedliwy. Podatek rolny jest jednym z nielicznych podatków, który w prawie niezmienionej postaci przetrwał transformację ustrojową i funkcjonuje od 1985 roku. Jego konstrukcja, oparta na cenie żyta, nie jest przystosowana do realiów współczesnego rolnictwa.

Obecnie gospodarstwa o wyższych zarobkach płacą relatywnie mniejsze podatki – w odniesieniu do osiągniętego dochodu – niż gospodarstwa dysponujące mniejszym budżetem. Dodatkowo chęć korzystania przez rolników z preferencyjnego opodatkowania hamuje rozwój gospodarstw rolnych i tym samym przyczynia się do zmniejszenia ich efektywności, ogranicza przedsiębiorczość, a w konsekwencji – sprzyja powstawaniu szarej strefy – mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji EFRWP.

Podczas prezentacji raportu jego autorzy podkreślili, że konieczna jest zmiana systemu tak, aby sprzyjał zwiększaniu efektywności pracy polskich rolników. Jedną z przedstawionych przez nich propozycji, jest opodatkowanie rolnictwa na zasadach zbliżonych do tych stosowanych w odniesieniu do działalności gospodarczej. W ramach debaty podsumowującej prezentację raportu, zaproszeni goście wspólnie zastanawiali się czy polscy rolnicy rozumieją, że trzeba wprowadzić nowe rozwiązania podatkowe, a także jak przeprowadzić zmiany, aby nie były dla nich dotkliwe.

Prezentacji raportu dokonali autorzy – dr Lech Goraj, dr Jarosław Neneman oraz Marek Zagórski.


W debacie udział wzięli:
ekonomiści prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz, dr Jakub Borowski, dr Stanisław Kluza oraz Marek Borowski – wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, która dostępna jest tutaj.

Patron medialny wydarzenia:

Rzeczpospolita