W jakim kierunku zmierza UE? Prezentacja raportu EFRWP dot. polityki trzech kluczowych państw

27/10/14 Aktualności

Narastający sceptycyzm wobec Unii Europejskiej – jej struktur, mechanizmów i prowadzonej polityki, budzi wątpliwości co do jej zasadności i kierunków dalszego rozwoju. Przyczyn można upatrywać m.in. w pogłębiającym się kryzysie w strefie euro, konfliktach zbrojnych na Wschodzie czy przejawianiu tendencji odśrodkowych w państwach członkowskich. Czy rozbieżne interesy państw-liderów mogą skutkować destabilizacją europejskiego ładu?

Na to i inne pytania odpowiedzi udziela najnowszy raport Fundacji „Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej”. Publikacja ukazuje, jaki wpływ na kształt Wspólnoty miała, ma i jaki może mieć Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

Należy bacznie obserwować zmiany, jakie zachodzą w polityce zagranicznej Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, i to jak formułują tę politykę, aby dostosować się do niej, nie na zasadzie uległości, ale elastyczności. – podsumował prezentację raportu prof. Jerzy Buzek.

27 października br. odbyła się prezentacja raportu połączona z debatą nt. kierunku, w jakim zmierza UE. Spotkanie poprowadził Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP, były Przewodniczący PE, a udział w nim wzięli autorzy raportu – prof. dr hab. Aleksander Hall, dr hab. Waldemar Czachur, dr Przemysław Biskup oraz zaproszeni goście.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, która dostępna jest tutaj.

 width=