Rekrutacja do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”

02/12/14 Aktualności

1 grudnia rozpoczął się nabór do kolejnej edycji projektu edukacji ekologicznej „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. Zachęcamy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do zgłaszania szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w programie. Rekrutacja potrwa do 16 grudnia br.

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Zajęcia zostaną poprzedzone szkoleniem metodycznym dla nauczycieli-koordynatorów i pracowników dydaktycznych parków narodowych, w ramach którego zapoznają się oni z założeniami projektu oraz materiałami dydaktycznymi, podnosząc również swoje kwalifikacje zawodowe.

Zielone szkoły w ramach projektu będą realizowane w okresie:

  • marzec – czerwiec 2015 r. w szkołach podstawowych
  • wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjach

Udział uczniów i nauczycieli w projekcie jest bezpłatny!

Szkoły do udziału w projekcie są zgłaszane przez gminy. Aby zgłosić chęć udziału, należy wypełnić deklarację w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej – DEKLARACJA. Deklarację w wersji papierowej, podpisaną przez Wójta/Burmistrza, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem „Misja Przyroda”

Zgłoszenia są przyjmowane od 1 do 16 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

Każda gmina może zgłosić jedną szkołę podstawową i jedno gimnazjum (szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie kwalifikacji).

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronie www.efrwp.pl w zakładce PROGRAMY EDUKACYJNE, na profilu facebook: https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda lub uzyskać pod numerem telefonu 22 639 87 63, 22 639 87 64 i adresem mailowym misja@efrwp.pl

 width=