Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” – ważne informacje

05/12/14 Aktualności

W związku z licznymi pytaniami, jakie pojawiają się w trakcie rekrutacji do projektu, informujemy, że:

1. Zajęcia odbywają się w III etapach:

  • I etap: zajęcia przygotowujące do wyjazdu do Parku Narodowego (2 godziny dydaktyczne)
  • II etap: 5-dniowy wyjazd do Parku Narodowego
  • III etap: zajęcia po powrocie z Parku Narodowego (10 godzin dydaktycznych) – przygotowanie pracy konkursowej

2. W ramach projektu pokrywane są koszty:

  • transportu na zieloną szkołę
  • zakwaterowania podczas zielonej szkoły
  • wyżywienia oraz ubezpieczenia dla uczestników (uczniowie i nauczyciele) zielonej szkoły
  • wynagrodzenia dla nauczyciela-koordynatora za 12 godz. dydaktycznych w I i III etapie (45 zł brutto za 1 godz. lekcyjną). Wynagrodzenie nie obejmuje pracy podczas zielonej szkoły.

3. W ramach projektu fundacja NIE POKRYWA kosztów wynagrodzenia 3 nauczycieli – opiekunów na zielonej szkole.

4. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE dla nauczycieli-koordynatorów wyznaczonych przez Gminę odbędzie się:

  • w marcu 2015 – dla nauczycieli szkół podstawowych
  • w sierpniu 2105 – dla nauczycieli gimnazjów

5. Koszty szkolenia:

  • koszty związane z dojazdem na szkolenie, zakwaterowaniem, wyżywieniem, materiałami dydaktycznymi pokrywane są ze środków projektu.

6. Po wyborze szkół do projektu, każdej szkole zostanie przydzielony Park Narodowy (jeden z najbliżej położonych miejsca zamieszkania) oraz zaproponowany termin dojazdu.

 width=

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków
funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.