Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie

23/01/15 Aktualności

23 stycznia br. odbyło się uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod Centrum Współpracy Międzynarodowej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Dr. Iván Gyurcsík – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Węgier, Maciej H. Grabowski – Minister Środowiska, Marek Tałasiewicz – Wojewoda Zachodniopomorski, Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady Programowej EFRWP oraz Arleta Siarkiewicz Hoszowska – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.

Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste posiedzenie Rady Programowej Fundacji pod przewodnictwem Jerzego Buzka. Zaprezentowane zostały wizja i program działalności Centrum, które stanowić będzie płaszczyznę do realizacji projektów w dziedzinie nauki i edukacji, zwłaszcza dla młodzieży wiejskiej, promowania kultury narodowej oraz walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego.