Dodatkowa lista szkół – projekt „Misja Przyroda”

03/02/15 Aktualności

Fundacja EFRWP otrzymała pozytywną decyzję dotyczącą zwiększenia dofinansowania projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” dla kolejnych 60 gmin, które będą mogły wziąć udział w zajęciach. Z związku z tym poniżej publikujemy listę rezerwową, która po podpisaniu umowy o dodatkowe dofinansowanie, będzie mogła zostać zakwalifikowana do projektu:

Gminy – Szkoły podstawowe

Gminy – Gimnazja

O wszelkich szczegółach dotyczących dalszej kwalifikacji do projektu będziemy informowali gminy bezpośrednio drogą mailową.

 width=Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.